• Rozmiar:
 • A
 • A
 • A
Ilustracja przedstawiająca projekt budowlany w trakcie robót remontowych.

Odpowiedzi na zapytania skierowane do Zamawiającego

Dotyczy postępowania pn. „Wykonanie robót związanych z modernizacją boiska do piłki plażowej na terenie Szkoły Podstawowej nr 38 przy ul. Romana Brandstaettera 6 w Poznaniu, zgodnie z załączonym przedmiarem.”

Pytania i odpowiedzi

 • Pytanie nr 1
  Czy istniejące nawierzchnie asfaltowe pod projektowanym ciągiem pieszym i boiskiem należy rozebrać wywieźć i zutylizować?
  Odpowiedź
  Tak nawierzchnię asfaltową należy rozebrać , wywieźć i zutylizować na powierzchni boiska do siatkówki plażowej grubość 7+15 cm.
 • Pytanie nr 2
  Jeżeli tak proszę o przesłanie przekroju podbudowy pod kostkę betonową?
  Odpowiedź
  Przekrój podbudowy wyrównanie podsypką cementowo-piaskową gr 5 cm powierzchnia 178 m² pozostałe warstwy jak w przedmiarze.
 • Pytanie nr 3
  Proszę o załączenie rysunku technicznego projektowanej trybuny i wskazanie z jakiego materiału mają być wykonane siedziska?
  Odpowiedź
  Rysunek techniczny w załączeniu. Trybuna ma być jednorzędowa , na rysunku jest pięciorzędowa według detali jak na załączonym rysunku siedziska np. poliamidu odporne na UV- gwarancja min 36 miesięcy.
 • Pytanie nr 4
  Czy zestaw do siatkówki ma być ocynkowany i malowany proszkowo?
  Odpowiedź
  Zestaw do siatkówki ocynkowany ogniowo.
 • Pytanie nr 5
  Jaki przekrój słupów / profili należy zastosować na piłkochwyty i czy mają być ocynkowane ogniowo?
  Odpowiedź
  Słupy 60x3 mm lub profil 70x70x3 mm wysokość 4 metry ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo.
 • Pytanie nr 6
  Proszę o określenie gr. splotu siatki PP i rozmiar oczka.
  Odpowiedź
  Grubość siatki PP 4 mm oczko 10x10 cm.
 • Pytanie nr 7
  Jaką gramaturę geowłókniny należy zastosować pod boisko do siatkówki plażowej.
  Odpowiedź
  Geowłóknina filtracyjna minimum 200 gr/m².
 • Pytanie nr 8
  Czy nawierzchnię asfaltową należy skuć /sfrezować?
  Odpowiedź
  Tak nawierzchnię asfaltową należy rozebrać, wywieźć i zutylizować na powierzchni boiska do siatkówki plażowej grubość 7+15 cm.
 • Pytanie nr 9
  Czy można ułożyć warstwę z piasku na nawierzchni asfaltowej.
  Odpowiedź
  Na nawierzchni asfaltowej pod ciągi piesze można nałożyć warstwę piasku.
 • Pytanie nr 10
  Czy trybuny jednorzędowe należy postawić na jednie nodze/dwóch nogach.
  Odpowiedź
  Rysunek techniczny w załączeniu. Trybuna ma być jednorzędowa , na rysunku jest pięciorzędowa według detali jak na załączonym rysunku siedziska np. poliamidu odporne na UV- gwarancja min 36 miesięcy.

Dokumenty do odpowiedzi

 • Odpowiedzi na zapytania skierowane do Zamawiającego - pobierz
 • Pliki do odpowiedzi - pobierz

Dokumenty do zapytania

Szkoła Podstawowa nr 38

ul. Romana Brandstaettera 6
61-659 Poznań

Dyrektor
Anna Sobczak

Wicedyrektor szkoły
Ewa Baszkiewicz

Lucyna Podolak
(61) 820-36-91 w. 34

telefon
61 820–36–91
email

Szkic budynku Szkoły Podstawowej nr 38 w Poznaniu
Szkoła Podstawowa 38 z Poznania wspiera akcję kart PEKA dla dzieci.
logo cdz
logo 2