• Rozmiar:
  • A
  • A
  • A
Ilustracja przedstawiająca projekt budowlany w trakcie robót remontowych.

Zapytanie ofertowe na wykonanie robót remontowych

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót remontowych w budynku Szkoły Podstawowej nr 38 w Poznaniu, w układzie zadaniowym:

  • Zadanie nr 1
    Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na remoncie zadania „Naprawa kominów budynku szkoły” w budynku Szkoły Podstawowej nr 38 w Poznaniu, zgodnie z załączonym przedmiarem.
  • Zadanie nr 2
    Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana w ramach zadania „Renowacja ścian zewnętrznych Sali gimnastycznej w technologii systemowej renowacji ścian” w budynku Szkoły Podstawowej nr 38 w Poznaniu, zgodnie z załączonym przedmiarem.

Dokumenty do zapytania

Szkoła Podstawowa nr 38

ul. Romana Brandstaettera 6
61-659 Poznań

Dyrektor
Anna Sobczak

Wicedyrektor szkoły
Ewa Baszkiewicz

Lucyna Podolak
(61) 820-36-91 w. 34

telefon
61 820–36–91
email

Szkic budynku Szkoły Podstawowej nr 38 w Poznaniu
Szkoła Podstawowa 38 z Poznania wspiera akcję kart PEKA dla dzieci.
logo cdz
logo 2