• Rozmiar:
  • A
  • A
  • A
Ilustracja przedstawiająca projekt budowlany w trakcie robót remontowych.

Zawiadomienie o wyborze oferty

Dotyczy postępowania pn. „Wykonanie robót związanych z modernizacją boiska do piłki plażowej na terenie Szkoły Podstawowej nr 38 przy ul. Romana Brandstaettera 6 w Poznaniu, zgodnie z załączonym przedmiarem.”

Concept Trade

Zamawiający, Szkoła Podstawowa nr 38 w Poznaniu informuje, że w przetargu otwartym realizowanym na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych jest prowadzone w trybie pisemnego przetargu otwartego na podstawie Regulaminu w sprawie udzielania zamówień publicznych nie objętych przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, zgodnie z wewnętrznymi wytycznymi Zamawiającego – Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 38 w Poznaniu została wybrana, jako najkorzystniejsza pod względem kryteriów oceny ofert (cena) - oferta Wykonawcy:

CONCEPT TRADE Biuro Handlowo Usługowe Rafał Miszczak
ul. Szkółkarska 98, 62-002 Suchy Las

Dokumenty

  • Zawiadomienie o wyborze - pobierz

Szkoła Podstawowa nr 38

ul. Romana Brandstaettera 6
61-659 Poznań

Dyrektor
Anna Sobczak

Wicedyrektor szkoły
Ewa Baszkiewicz

Lucyna Podolak
(61) 820-36-91 w. 34

telefon
61 820–36–91
email

Szkic budynku Szkoły Podstawowej nr 38 w Poznaniu
Szkoła Podstawowa 38 z Poznania wspiera akcję kart PEKA dla dzieci.
logo cdz
logo 2