• Rozmiar:
  • A
  • A
  • A
Na zdjęciu półmisek z sałatką owocowo warzywną

Przetarg otwarty na catering - odpowiedzi na zapytania

Zamawiający, Szkoła Podstawowa nr 38 w Poznaniu informuje, że w przetargu otwartym realizowanym na podstawie art. 138g ust. 1 w zw. z art. 138o ust. 2 – 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2015r. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z p. zmianami) w postępowaniu została wybrana, jako najkorzystniejsza pod względem kryteriów oceny ofert (cena, urozmaicenie jadłospisu, wiedza i doświadczenie) - oferta Wykonawcy

PYSZOTY Izabela Wojdyła
61-672 Poznań, ul. Napoleońska 24/2
NIP 778-140-66-79

Dokumenty do przetargu

Szkoła Podstawowa nr 38

ul. Romana Brandstaettera 6
61-659 Poznań

Dyrektor
Anna Sobczak

Wicedyrektor szkoły
Ewa Baszkiewicz

Lucyna Podolak
(61) 820-36-91 w. 34

telefon
61 820–36–91
email

Szkic budynku Szkoły Podstawowej nr 38 w Poznaniu
Szkoła Podstawowa 38 z Poznania wspiera akcję kart PEKA dla dzieci.
logo cdz
logo 2