• Rozmiar:
  • A
  • A
  • A
Ilustracja przedstawiająca projekt budowlany w trakcie robót remontowych.

Zapytanie ofertowe

Dotyczy postępowania pn. „Wykonanie robót remontowych w hali sportowej Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 10, Szkoły Podstawowej nr 38 w Poznaniu”:

W dniu 16.06.2020 r. do Zamawiającego wpłynęło pytanie „Zwracam się do Państwa z pytaniem czy dopuścicie Państwo ofertę Firmy, która w przeciągu 5 lat wykonała prace z zakresu remontów oraz czyszczeń ciśnieniowych o łącznej wartości 50000,00 złotych”

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza możliwość wykazania na potwierdzenie spełnienia warunków w postępowaniu nie więcej niż 5 robót, których łączna wartość będzie nie mniejsza niż 50000,00 złotych brutto.

Zamawiający jednocześnie informuje, iż termin składania ofert jest przedłużony do 19 czerwca 2020 r. godzina 13:00, miejsce: Zespól Szkolno-Przedszkolny nr 10, ul. Romana Brandstaettera 6 , 61-659 Poznań, woj. wielkopolskie, sekretariat.

Dokumenty do zapytania

  • Odpowiedź na zapytanie  - pobierz

Szkoła Podstawowa nr 38

ul. Romana Brandstaettera 6
61-659 Poznań

Dyrektor
Anna Sobczak

Wicedyrektor szkoły
Ewa Baszkiewicz

Lucyna Podolak
(61) 820-36-91 w. 34

telefon
61 820–36–91
email

Szkic budynku Szkoły Podstawowej nr 38 w Poznaniu
Szkoła Podstawowa 38 z Poznania wspiera akcję kart PEKA dla dzieci.
logo cdz
logo 2