Zapytanie ofertowe na wykonanie robót remontowych

Ilustracja przedstawiająca projekt budowlany w trakcie robót remontowych.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót remontowych w budynku Szkoły Podstawowej nr 38 w Poznaniu, w układzie zadaniowym.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na sprzęt komputerowy

Na zdjęciu komputer Apple iMac ze stroną internetową Szkoły Podstawowej nr 38 z PoznaniaZamawiający, Szkoła Podstawowa nr 38 w Poznaniu informuje, że w postępowaniu została wybrana oferta na dostawę i montaż sprzętu komputerowego.

Zamówienie na sprzęt komputerowy

Na zdjęciu komputer Apple iMac ze stroną internetową Szkoły Podstawowej nr 38 z Poznania Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem sprzętu komputerowego realizowana do sali dydaktycznej na potrzeby uczniów, zgodnie ze szczegółową specyfikacją techniczną stanowiącą załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę ścieżki dydaktycznej

Na zdjęciu plac do ćwiczeń ParkourZamawiający, Szkoła Podstawowa nr 38 w Poznaniu informuje, że w postępowaniu została wybrana oferta na budowę ścieżki dydaktycznej.

Szkoła Podstawowa nr 38

ul. Romana Brandstaettera 6
61-659 Poznań

Dyrektor
Anna Sobczak

Wicedyrektor szkoły
Ewa Baszkiewicz

Lucyna Podolak
(61) 820-36-91 w. 34

telefon
61 820–36–91
email

Szkic budynku Szkoły Podstawowej nr 38 w Poznaniu
Szkoła Podstawowa 38 z Poznania wspiera akcję kart PEKA dla dzieci.