Zamówienie na budowę

Na zdjęciu plac do ćwiczeń ParkourPrzedmiotem zamówienia jest robota budowlana pn. „Budowa ścieżki dydaktycznej na zajęcia z wychowania fizycznego”.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zamówienie sprzętu komputerowego

Na zdjęciu komputery Apple iMac w sali do prowadzenia zajęć z informatyki Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na dostawę sprzętu komputerowego z oprogramowaniem oraz projektorów multimedialnych

Odpowiedź na pytanie oferenta dotyczącego gwarancji na sprzęt komputerowy

Na zdjęciu sprzęt elektroniczny z plombą gwarancyjnąW odpowiedzi na pytanie z dnia 22.09.2015 r. w sprawie postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na dostawę sprzętu komputerowego.

Odpowiedź na pytanie oferenta dotyczącego zamówienia na sprzęt komputerowy

Na zdjęciu projektor firmy BarcoW odpowiedzi na pytanie z dnia 22.09.2015 r. w sprawie postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na dostawę sprzętu komputerowego.

Szkoła Podstawowa nr 38

ul. Romana Brandstaettera 6
61-659 Poznań

Dyrektor
Anna Sobczak

Wicedyrektor szkoły
Ewa Baszkiewicz

Lucyna Podolak
(61) 820-36-91 w. 34

telefon
61 820–36–91
email

Szkic budynku Szkoły Podstawowej nr 38 w Poznaniu
Szkoła Podstawowa 38 z Poznania wspiera akcję kart PEKA dla dzieci.