Zamówienie na sprzęt komputerowy

Na zdjęciu komputer Apple iMac ze stroną internetową Szkoły Podstawowej nr 38 z PoznaniaPrzedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem oraz projektorów multimedialnych wraz z usługą montażu zgodnie ze szczegółową specyfikacją techniczną stanowiącą załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Zawiadomienie o wyborze oferty - Catering

Dotyczy konkursu organizowanego przez Radę Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 38 w Poznaniu na najem pomieszczeń i wyposażenia oraz prowadzenie stołówki szkolnej w okresie 01.09.2015r. do 30.06.2016r.

Zawiadomienie o wyborze oferty - malowanie wnętrz

Przedmiotem zamówienia były roboty budowlane polegająca na malowaniu wnętrz w budynku Szkoły Podstawowej nr 38 w Poznaniu.

Zawiadomienie o wyborze oferty - wymiana drzwi

Przedmiotem zamówienia były roboty budowlane polegająca na montażu drzwi w pomieszczeniach na parterze budynku Szkoły Podstawowej nr 38 w Poznaniu.

Szkoła Podstawowa nr 38

ul. Romana Brandstaettera 6
61-659 Poznań

Dyrektor
Anna Sobczak

Wicedyrektor szkoły
Ewa Baszkiewicz

Lucyna Podolak
(61) 820-36-91 w. 34

telefon
61 820–36–91
email

Szkic budynku Szkoły Podstawowej nr 38 w Poznaniu
Szkoła Podstawowa 38 z Poznania wspiera akcję kart PEKA dla dzieci.