Zamówienie na roboty budowlane - malowanie wnętrz

Szkoła Podstawowa nr 38 w Poznaniu zaprasza do składania ofert na roboty budowlane. Przedmiotem zamówienia jest malowanie wnętrz w budynku szkoły

Zamówienie na roboty budowlane - wymiana drzwi

Szkoła Podstawowa nr 38 w Poznaniu zaprasza do składania ofert na roboty budowlane. Przedmiotem zamówienia jest wymiana drzwi w budynku szkoły

Catering na rok szkolny 2015/2016

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 38 w Poznaniu zaprasza do złożenia ofert na catering  » pobierz plik zaproszenia «

Zawiadomienie o wyborze oferty catering

Dotyczy konkursu organizowanego przez Radę Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 38 w Poznaniu na najem pomieszczeń i wyposażenia oraz prowadzenie stołówki szkolnej (świadczenie usług cateringowych w zakresie przygotowywania, dostawy i wydawania gotowych posiłków dla dzieci uczęszczających do szkoły) w Szkole Podstawowej nr 38 w Poznaniu w okresie 01.09.2014r. do 30.06.2015r.  » pobierz plik zawiadomienia «

Szkoła Podstawowa nr 38

ul. Romana Brandstaettera 6
61-659 Poznań

Dyrektor
Anna Sobczak

Wicedyrektor szkoły
Ewa Baszkiewicz

Lucyna Podolak
(61) 820-36-91 w. 34

telefon
61 820–36–91
email

Szkic budynku Szkoły Podstawowej nr 38 w Poznaniu
Szkoła Podstawowa 38 z Poznania wspiera akcję kart PEKA dla dzieci.