Zapytanie ofertowe na wykonanie modernizacji boiska

Ilustracja przedstawiająca projekt budowlany w trakcie robót remontowych.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót remontowych w budynku Szkoły Podstawowej nr 38 w Poznaniu.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na zdjęciu półmisek z sałatką owocowo warzywnąOferta spełnia wszystkie wymogi zaproszenia i jest najkorzystniejsza spośród ofert niepodlegających odrzuceniu - pobierz plik

Przetarg otwarty - odpowiedzi na zapytania

Na zdjęciu półmisek z sałatką owocowo warzywnąPrzetarg otwarty na najem pomieszczeń i wyposażenia oraz prowadzenie stołówki szkolnej.
Odpowiedzi na zapytania - pobierz plik

Przetarg otwarty

Na zdjęciu półmisek z sałatką owocowo warzywnąPrzetarg otwarty na najem pomieszczeń i wyposażenia oraz prowadzenie stołówki szkolnej.
Zaproszenie do przetargu - pobierz plik

Szkoła Podstawowa nr 38

ul. Romana Brandstaettera 6
61-659 Poznań

Dyrektor
Anna Sobczak

Wicedyrektor szkoły
Ewa Baszkiewicz

Lucyna Podolak
(61) 820-36-91 w. 34

telefon
61 820–36–91
email

Szkic budynku Szkoły Podstawowej nr 38 w Poznaniu
Szkoła Podstawowa 38 z Poznania wspiera akcję kart PEKA dla dzieci.